χαρτιά περράκης από το 1887
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα Ρουφάνης
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2009
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα Ρουφάνης
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2009
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα Ρουφάνης
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2009
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα Ριμική
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2008
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα Ριμική
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2008
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα gold fish
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2008
Τίτλος Έργου Εταιρική ταυτότητα gold fish
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή http://www.busybuilding.com
Έτος 2008
Τίτλος Έργου ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Το τυπογραφείο των αδελφών Κοντορούση άλλαξε το σύνολο της εταιρικής ταυτότητας. Mεγάλοι τυπογραφικοί χαρακτήρες διακοσμούν αλλά και ενημερώνουν για τα στοιχεία της κάθε εφαρμογής.
Σχεδιαστής Κ2
URL Σχεδιαστή http://www.k2design.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου La Surprise
Σχεδιαστής Designers United
URL Σχεδιαστή http://www.designersunited.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου La Surprise
Σχεδιαστής Designers United
URL Σχεδιαστή http://www.designersunited.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου La Surprise
Σχεδιαστής Designers United
URL Σχεδιαστή http://www.designersunited.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου La Surprise
Σχεδιαστής Designers United
URL Σχεδιαστή http://www.designersunited.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου La Surprise
Σχεδιαστής Designers United
URL Σχεδιαστή http://www.designersunited.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου Εταιρική κάρτα της διαφημιστικής εταιρίας CONCEPT MANIAX, τυπωμένη σε δύο είδη χαρτιού, ροή και subtil, με επιπλέον επεξεργασία ασημοτυπία
Σχεδιαστής CONCEPT MANIAX
URL Σχεδιαστή http://www.conceptmaniax.gr
Έτος 2008
Τίτλος Έργου Ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα για την εταιρία υπηρεσιών καθαρισμού alfa service τυπωμένη σε χαρτί conqueror laid με επεξεργασία γκοφρέ
Σχεδιαστής CONCEPT MANIAX
URL Σχεδιαστή http://www.conceptmaniax.gr
Έτος 2010
Τίτλος Έργου Εταιρικές κάρτες COMECO
Σχεδιαστής Chris Trivizas
URL Σχεδιαστή www.christrivizas.gr
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Εταιρικές κάρτες COMECO
Σχεδιαστής Chris Trivizas
URL Σχεδιαστή www.christrivizas.gr
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Εταιρικές κάρτες COMECO
Σχεδιαστής Chris Trivizas
URL Σχεδιαστή www.christrivizas.gr
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Stand by me - Building Care
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2011
Τίτλος Έργου Stand by me - Building Care
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2011
Τίτλος Έργου Pharmacylink
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Pharmacylink
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Pharmacylink
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Wannadoo
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Wannadoo
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου Wannadoo
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου White Cover
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου White Cover
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012
Τίτλος Έργου White Cover
Σχεδιαστής Busybuilding
URL Σχεδιαστή www.busybuilding.com
Έτος 2012