χαρτιά περράκης από το 1887

Εφαρμογές

Στην ενότητα αυτή, γνωστοί επαγγελματίες από το χώρο της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας παρουσιάζουν πρωτότυπες και εντυπωσιακές εργασίες τους, χρησιμοποιώντας με εμπνευσμένο τρόπο ορισμένα από τα χαρτιά που θα βρείτε στη συλλογή μας.
Δείτε παραδείγματα από προσκλήσεις, εταιρικές χρήσεις, συσκευασίες, έντυπα και διάφορες άλλες εφαρμογές.