χαρτιά περράκης από το 1887
ΒΑΡΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΠΑΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΡΩΜΑ   ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΡΟΣ (gr) / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)
          220 246 250 280 335 400
         
803 ΟΠΑΛΙΝΑ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΕΙΑ  
804 ΟΠΑΛΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙ 9060U ΛΕΙΑ          
Το χρώμα των χαρτιών που εμφανίζεται στην οθόνη είναι καθαρά ενδεικτικό. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης μπορεί να υπάρχει απόκλιση από το χρώμα του χαρτιού.