χαρτιά περράκης από το 1887

Μετατροπή διαστάσεων κομμένων φύλλων

Η παρακάτω φόρμα υπολογισμού, σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πόσα φύλλα χαρτιού χρειάζεστε για παραγωγή ορισμένου πλήθους αντικειμένων. Εισάγετε τις διαστάσεις του εντύπου προς παραγωγή, τις διαστάσεις του φύλλου χαρτιού από το οποίο θα κοπούν τα αντικείμενα και τέλος την ποσότητα των αντικειμένων.
Επισημαίνουμε ότι σε ενδεχόμενη εκτύπωση όφφσετ θα χρειαστεί μεγαλύτερη ποσότητα χαρτιού για να «στρώσει» η μηχανή.

Διαστάσεις αντικειμένου (cm)
 x 
Διαστάσεις φύλλου χαρτιού (cm)
 x 
Ποσότητα αντικειμένων
Ποσότητα αντικειμένων ανά φύλλο χαρτιού
Αναγκαία ποσότητα φύλλων χαρτιού