χαρτιά περράκης από το 1887

Υπολογισμός βάρους
(ορισμένης ποσότητας φύλλων)

Η παρακάτω φόρμα υπολογισμού,
σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε
το βάρος ορισμένης ποσότητας
φύλλων χαρτιού.

Ποσότητα φύλλων
Βάρος (gr/m2)
Διαστάσεις (cm)
 x 
Βάρος φύλλου (gr)
Βάρος συνολικής ποσότητας (kg)

Υπολογισμός ποσότητας χαρτιών
(ορισμένου βάρους)

Η παρακάτω φόρμα υπολογισμού,
σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε
την ποσότητα φύλλων χαρτιού
που αντιστοιχεί σε ορισμένο βάρος.

Βάρος συνολικής ποσότητας (kg)
Βάρος (gr/m2)
Διαστάσεις (cm)
 x 
Βάρος φύλλου (gr)
Ποσότητα φύλλων